Sestry učednice Božského Mistra (PDDM) – 1924

Po několika letech od vzniku prvních kongregací – aby byla zajištěna peče o rozvíjejicí se dílo dobrého tisku – o. Jakub Alberione povolal do života Sestry Učednice Božského Mistra a svěřil jim ustavičnou modlitbu za efektivnost paulinského apoštolátu a na odprošování hříchů spáchaných skrze sdělovací prostředky. Alberione byl hluboce přesvědčen, že každý apoštolát nalézá svůj pokrm a svoji plodnost v modlitbě, a právě proto chtěl aby vznikl řeholní institut, který by modlitbou, životním stylem a službou církvi vydával svědectví o primátu Boží lásky a Kristova učení v evangeliu a v eucharistii. Potom ve svých zápiscích vyznal, že se už v roce 1908 začal modlit na úmysl, aby se to uskutečnilo, a také prosit ostatní o modlitbu za vznik takové kongregace.

Dne 21. 11. 1923 přivolal Jakub k sobě dvě sestry z Dcer svatého Pavla: Voršilu Rivatu a Matildu Gerlotto a oznamil jim, že od nynejška budou oddělené od skupiny Dcer a budou mít jiný úkol. Na otázku, co budou dělat, odpověděl: „budete konat mlčení, mlčení, mlčení“. Pak poslal ke všem farářům v Italie dopis s prosbou, ve které zároveň vykreslil životní styl tvořící se komunity: „pošlete ze své farnosti svíce, která bude za Vás a za vaši farnost hořet a upalovat se před Dobrým Pastýřem“. Tato slova jasně objevují cíl, pro který Jakub Alberione povolává novou kongregaci: neustálá adorace Nejsvětější Svátosti nejen za paulinské dílo, ale také za všechny kněze-hlasatele Božího Slova a za jejich farníky.

Dne 10. 2. 1924 Alberione připojil k Voršile a Matyldě dalších šest dívek. Za celou osmičku byla zodpovědná Voršila, která od tohoto dne dostala řeholní jméno Marie Scholastika od Božské Prozřetelnosti. Toto datum se považuje za datum založení nové kongregace. Dne 25. 3. 1924 této sestry složily první sliby a jejich skupina obdržela nový název: Učednice Božského Mistra. Od toho dne začínají svůj hlavní úkol, ve kterém pokračují do dnes: eucharistická adorace, která se s příchodem nových dívek rozšířila také na noci. Sestry jsou pro velkou Rodinu svatého Pavla tím, čím jsou kořeny pro strom: čerpají z pramene (Ježíše v Hostii) životodárnou mízu (Boží milostí) a do své modlitby zahrnují také celý svět. Z jediné lásky k Ježíši eucharistickému se rodí v jejich srdci láska ke kněžstvu a liturgii, a proto sestry Učednice Božského Mistra plní apoštolát eucharistický, kněžský a liturgický. Jsou přítomné ve 28 státech.

Přejít nahoru