Prosebná modlitba

Pane, oslav ve své církvi blahoslaveného Jakuba Alberiona.
Ať je pro nás příkladem a přímluvcem na cestě našeho posvěcování a apoštolátu.
Otevři cesty evangelizaci, aby se přítomnost Ježíše Mistra, Cesty, Pravdy a Života,
šířila do světa skrze Marii, Matku a Královnu apoštolů.
Uděl mi milost, o kterou tě žádám…

Otče náš… , Zdrávas Maria… , Sláva Otci…
Ježíši Mistře, Cesto, Pravdo a Živote, smiluj se nad námi.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás.
Svatý Pavle, oroduj za nás.
Ode všeho hříchu, vysvoboď nás, Pane.

Zprávy o vyslyšení proseb na přímluvu blahoslaveného Jakuba Alberiona zasílejte na adresu:

SESTRY UČEDNICE BOŽSKÉHO MISTRA
Wolkrova 8; 602 00 Brno.
Tel./fax: 543 240 192; e-mail: pddm.brno@tiscali.cz

DCERY SVATÉHO PAVLA
Petrská 9; 110 00 Praha 1.
Tel./fax: 222 311 206 (008); e-mail: paulinky@paulinky.cz

Přejít nahoru