Sdružení paulínských spolupracovníků (UCP) – 1917

Duch Svatý vedl Jakuba Alberione aby založil řeholní kongregace, ale zároveň mu připomínal angažovanost, kterou mohou dát církvi laici. Už v roce 1916 se v něm zrodila myšlenka, aby k těmto dvěma kongregacím připojil něco podobného jako třetí řád, to znamená lidi, kteří by chtěli zdokonalovat svůj život podle ducha svatého Pavla a zároveň s kongregacemi spolupracovat skrze modlitbu, skutky a oběti. Tak vzniklo dnešní Sdružení paulínských spolupracovníků, což je rozrůstající se skupina laických spolupracovníků a dobrodinců, kteří rozšíří působení Rodiny svatého Pavla na úplně nová prostředí. Spolupracovníci se snaží plnit paulínský apoštolát na všech jeho úrovních: pracují jako katecheti, redaktoři, distributoři a knihkupci, tvůrci rozhlasových a televizních programů, počítačových her a telefonních aplikací, jako administrátoři internetových stránek atd. Ve svých farnostech se snaží rozšiřovat Písmo Svaté, organizují biblické dni, pomáhají v diecézních mediálních centrech a v jiných formách církevních aktivit spojených se sdělovacími prostředky.

Přejít nahoru