Dcery svatého Pavla (FSP) – 1915

O. Jakub Alberione si byl vědom významné funkce ženy v církvi, a proto chtěl, aby ženská kongregace doplňovala poslání Společností svatého Pavla. V roce 1915 začíná připravovat na apoštolát prostřednictvím tisku i několik dívek. Tím rok po založení SSP (15. 6. 1915) vznikla kongregace Dcer svatého Pavla, nazývaná Paulínky.

Sestry Paulínky používají stejné prostředky jako Paulíni, aby hlásali Ježíše Krista v současném světě komunikace. Dneska je to nejvíce rozvinutá kongregace Rodiny svatého Pavla. Vznikem sítě knihkupectví a bohatstvím publikací odpovídá na duchovní touhy lidí. Jsou ve 52 státech, mimo jiné v České republice, v Praze.

Přejít nahoru