Sestry Ježíše Dobrého Pastýře (SGBP) – 1938

Zatímco se vyvíjel apoštolát dobrého tisku, o. Jakub Alberione nedovolil, aby zhasla jiskra, která se v něm zažehla ještě v době, kdy byl kaplanem ve farnosti: chtěl dát život ženskému, řeholnímu institutu, který – díky svým řeholním slibům – by se výlučně věnoval pastorační spolupráci, zejména ve farnostech, a spolu s pastýři by se staral o život stáda. Tato idea dostala tvar už v roce 1936 ačkoli teprve 7. 10. 1938 byl v Římě otevřen první dům kongregace Sester Ježíše Dobrého Pastýře neboli Pastorelle, jak se jim začalo hned říkat.

Pro tyto sestry je typická především jejich účast na pastoračním poslání Krista budováním a podporováním křesťanských komunit. Ve vzniku této kongregace vidíme hlubokou intuici Jakuba Alberione: Pastorelle nejsou jenom pomocnice kněží, ale sdílejí s kněžími stejné poslání. To pastýřské poslání, které kněz obdrží skrze kněžské svěcení, sestra Ježíše Dobrého Pastýře obdrží skrze řeholní sliby. Právě proto je mezi nimi a kněžími ve farnosti vždy úzká spolupráce.

 

Pastorelle pracují na farách a v dalších diecezních a národních strukturách. Díky rozmanitým aktivitám, jako jsou katecheze, liturgické animace, sociální pomocí atd., vysvětlují každému jednotlivci ty pravdy, které ostatní instituty Rodiny svatého Pavla předávají veřejnosti skrze sdělovací prostředky. Pastorelle jsou přítomné ve 14 státech a představují „ženskou tvář pastorační služby“.

Přejít nahoru