Institut Marie Královny apoštolů (AP) – 1959

Sestry Apoštolinky jsou nejmladší řeholní kongregací, kterou o. Jakub Alberione založil. Řeholní sliby první skupiny přijal zakladatel 8. 9. 1959 a toto datum se považuje za datum vzniku této kongregace. Nové a v mnoha směrech originální poslání sester Apoštolinek je probouzet a udržovat pozornost k Božímu volání, protože „problém povolání je nejduležitějším problémem církve“.

Je důležite si všimnout, že tento institut nevznikl kvůli deficitu povolání, ale spíš – jak to zdůrazňoval sám Alberione – aby odpověděl na nouzi podstatné práce v církvi, která spočívá v odhalování pravdy o tom, že Bůh má pro každého člověka plán lásky a spásy. Proto jsou sestry Apoštolinky – poslané ke službě evangelizace života – povolané k celému Božímu lidu a zvláště k mladým, protože ti jako první hledají smysl vlastního života a vlastního povolání v církvi a ve světě.

Jejich služba duchovního vedení a doprovázení na duchovní cestě se obrací i k vychovatelům a lidem, kteří mají s povoláním potíže. Modlitba za povolání ma v životě Apoštolinek přední místo. Jsou přítomné ve 3 státech: v Itálii, v Brasilii a v Polsku.

Přejít nahoru