Nová hlavní rada a naše nová hlavní představená

Přestože od událostí, o které se s vámi chceme podělit, uplynulo hodně času, jsou pro naši kongregaci velmi důležité. Současně s těmito zprávami chceme spustit nové webové stránky pro naši komunitu v Brně, stejně jako začátek nové etapy v naší kongregaci.

„Podle Řádu života vykonává v Institutu nejvyšší pravomoc generální kapitula. Je to znamení společenství a událost plná milosti.“ (RV 85)

Od 3. června do 28. června 2023 se v italském Camaldoli konala generální kapitula naší kongregace. Generální rada, provinční představené a delegáti se sešli, aby nastínili příštích šest let naší cesty a zvolili novou generální vládu a novou generální představenou.

 

 

21. června se novou představenou našeho řádu stala sestra M. Bernardita Meráz Sotelo z Mexika.

 

 

Poté, 23. června, byla zvolena nová generální rada, ve které jsou sestry:
sestra M. Lidia Natsuko Awoki z Brazílie, sestra M. Clémentine Kazadi Kasongo z Konga, sestra M. Kanikai Mary Issac z Indie, sestra M. Louise O’Rourke z Irska a taky sestra M. Lucia Filosa z Itálie.

Kéž Ježíš Mistr dá těmto sestrám světlo, milost a dary Ducha svatého při vedení kongregace v souladu s Boží vůlí a při uskutečňování našeho charismatu jako Učednic Božského Mistra s odvahou a transparentností uprostřed výzev dnešní církve a světa.

Přejít nahoru