Denní řád

5:00
Budíček
5:30
Anděl Páně
5:35 - 6:35
Hodina rozjímání, je to doba osobní modlitby
6:35
Ranní chvály – laudy – denní modlitba církve
6:55
Růženec společně s lidmi v kapli
7:30
MŠE SVATÁ, po mši svaté je 10 minut díkůčinění, pak snídaně a asi 25 minut po skončení mše svaté modlitba uprostřed dne (MUD) – dopolední (tercie)
9:00
Kolem 9.00 začíná pracovní doba, práce v domě, na zahradě, v šijovně a zdobení svíček
12:00
Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (MUD) – polední (sexta) a modlitba se čtením, po modlitbách je oběd, po obědě mytí nádobí a krátká pracovní doba
13:30 - 15:00
Tichá hodina, doba osobního volna pro každou sestru (14.30-15.00 – duchovní četba)
15:00
Modlitba uprostřed dne (MUD) – odpolední (nona) a korunka k Božímu Milosrdenství, po modlitbě je pracovní doba
16:30
Večerní chvály – nešpory – denní modlitba církve, po nešporách následuje společná hodinová adorace, po skončení adorace je Anděl Páně
18:00
Večeře
18:35 - 19:15
Společná sesterská rekreace, při které si povídáme a děláme malé ruční práce, v úterý je v 18.35 kompletář, pak následuje tělocvik nebo společná sesterská rekreace
19:20
Kompletář – denní modlitba církve, v pondělí, ve středu a v pátek je po kompletáři 10 minut kajícnost
21:00
Ticho v klášteře, doba studia a duchovní četby, osobní lectio divina
21:30
Večerka
5:00
Budíček
6:00
Anděl Páně
6:00 - 7:00
Hodina rozjímání, je to doba osobní modlitby
7:00
Ranní chvály – laudy – denní modlitba církve
7:25
Růženec společně s lidmi v kapli
8:00
MŠE SVATÁ (v druhou sobotu v měsíci je v 18.00 s terciáři),
po mši svaté je 10 minut díkůčinění, pak snídaně a asi 25 minut po skončení mše svaté modlitba uprostřed dne (MUD) – dopolední (tercie)
9:00
Kolem 9.00 začíná pracovní doba, práce v domě, na zahradě, v šijovně a zdobení svíček
12:00
Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (MUD) – polední (sexta) a modlitba se čtením, po modlitbách je oběd, po obědě mytí nádobí a krátká pracovní doba
13:50
Modlitba uprostřed dne (MUD) – odpolední (nona) a korunka k Božímu Milosrdenství
16:00 - 17:00
Hodina rozjímání, adorace v sobotu není
17:30
Večerní chvály – nešpory – denní modlitba církve, Anděl Páně
18:00
Večeře
18:35 - 19:15
Společná sesterská rekreace, při které si povídáme a děláme malé ruční práce
19:20
Kompletář – denní modlitba církve
21:00
Ticho v klášteře, doba studia a duchovní četby, osobní lectio divina
21:30
Večerka
7:00
Anděl Páně, ranní chvály – laudy – denní modlitba církve
7:25
Růženec společně s lidmi v kapli
8:00
MŠE SVATÁ, po mši svaté je 10 minut díkůčinění a bezprostředně po něm modlitba uprostřed dne (MUD) – dopolední
12:00
Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (MUD) – polední (sexta) a modlitba se čtením, po modlitbách je oběd a po obědě společná rekreace
13:50
Modlitba uprostřed dne (MUD) – odpolední (nona) a korunka k Božímu Milosrdenství
16:30
Večerní chvály – nešpory – denní modlitba církve, po nešporách následuje společná hodinová adorace, po skončení adorace je Anděl Páně
18:00
Večeře
18:35 - 19:15
Společná sesterská rekreace
19:20
Kompletář – denní modlitba církve
21:00
Ticho v klášteře, doba studia a duchovní četby, osobní lectio divina
21:30
Večerka
Přejít nahoru