Brněnská komunita

V červnu 2021 sestry Učednice Božského Mistra poděkovaly Bohu za 25 let působení v brněnské církvi. Přítomnost této mezinárodní komunity v Brně je odpovědí na pozvání tehdejšího brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrle, který si přál živé svědectví primatu lásky ke Kristu nad kulturními a osobními rozdíly.

Komunita 480 01

Během pětadvaceti let střídaly se sestry učednice tvořící komunitu. Kromě blízkého Polska žily tady sestry z Venezuely, Itálie, Indie, Ukrajiny, Japonska a Koreje. Bohatství různých kultur přispívá k stálé vitalitě této malé, ale velmi živé komunity zasvěcené Boží oslavě, službě kněžím a institucím Božího lidu především v liturgickém životě.

Vzpomíná s. M. Agnieszka Roszkowska: „Během dvaceti let jsme pociťovaly Boží vedení, často jsme se rukou dotýkaly ruky Boží, která  nás vedla. Několikrát jsme neznaly jazyk, neznaly místo, neznaly zvyky a Pán nás vedl tak, že i naše chyby posloužily k dobrému. Bohu za to vše děkujeme.“

Přejít nahoru